TAPANI MÄKI

Järkeä teiden ylläpitoon

Tiestön todella huono kunto on tänäkin keväänä huolestuttanut monia. Esimerkiksi täällä Jyväskylän alueella on tieosuuksia, jossa olosuhteet alkavat pahasti muistuttamaan paremminkin perunamaata. Aika ajoin olemme myös saaneet lehdistä lukea niistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista, joita teiden huono tila on aiheuttanut. Jokainen onnettomuus, joka johtuu teiden huonosta kunnosta, on liikaa. Normaali teiden talvikunnossapito ei voi tarkoittaa sitä, että sallimme huonontuneiden tienpäällysteiden vaarantaa ihmishenkiä.

Tarvitsemme vahvempia ja tehokkaita toimenpiteitä estääksemme sen, ettei kelirikko aiheuta enempää vahinkoa kuin mitä se on jo tehnyt. Maamme hallituksen ja kuntien on ryhdyttävä selkeisiin toimenpiteisiin turvatakseen kunnossapidon laatuvaatimukset sekä vähentämään tuntuvasti niitä haittavaikutuksia, joita kelirikko aiheuttaa.

Yksi asiakohta on ratkaista paljon keskustelua aiheuttanut liikenneverkon korjausvelka. Suomen tieverkon korjausvelaksi arvioidaan yli miljardi euroa. Selvityksen mukaan summa on pieni verrattuna usean kymmenen miljardin euron vuotuisiin vientituloihin. Liikenteestä ja autoilusta kerätään huomattavasti paljon enemmän rahaa kuin mitä ohjautuu tienpitoon. Korjausvelka tarkoittaa rahasummaa, joka vaadittaisiin tieverkon, ratojen ja vesiväylien laittamiseen sellaiseen kuntoon, että se vastaisi nykytarpeita. Vai annetaanko tiestön vain rapautua entisestään, välittämättä sen seurauksista? Tämän jälkeen korjausvelan hintalappu nousisi myös todella korkeaksi. Sitten kysyttäisiin taas ihmetellen ”mistä rahat?”

Tieverkon ylläpito kuuluu selkeästi yhteiskunnan perustehtäviin. Yksi teiden talvikunnossapidon ongelmista vaikuttaa olevan se, että sen jälkeen, kun ELY-keskukset ja Liikennevirasto palkkaavat urakoitsijoita hoitamaan niiden ylläpitoa, niille asetetut tiestöjen laatuvaatimukset eivät täyty. Laatuvaatimuksista on pidettävä kiinni ja ennakoivaa teiden ylläpitoa ja huoltoa on lisättävä. Tämä tulee halvemmaksi kuin kerääntyvä korjausvelka.

Tänä vuonna ongelmana vaikuttavat olevan juuri tiestön laadulliset puutteet, sekä laadullisten puutteiden raportoinnin vähyys. Jotta tiet olisivat turvallisia liikenteelle ympäri vuoden, on syytä korjata nämä epäkohdat. Muuten olemme heikossa asemassa liikenneturvallisuuden kanssa. - MInne rahat menevät ??

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat